TBE ökar rekordartat

Antal fall av TBE ökar trots att fler vaccinerar sig. År 2012 smittades rekordhöga 288 personer, vilket var flest antal smittade per år hittills. Detta är dock ett mönster som bara fortsätter då antal smittade har ökat för varje år.

TBE är ett virus som smittar via fästingar. Blir du smittad kan det leda till hjärnhinneinflammation eller andra symptom på hjärnan. Störst risk för smitta finns i Stockholms skärgård eller runt Mälaren. Bor du där eller vistas du i det området borde du därför fundera på att vaccinera dig. Smittan finns även i andra delar av Sverige och breder hela tiden ut sig till nya områden.  På smittskyddsinstitutet kan du se hur många som smittas per år och karta över riskområden.

Smittskyddsinstitutet sänker nu också åldersgränsen för TBE-vaccination från tre år till ett år. Detta efter att barn som drabbats av TBE fått långvariga symptom. Dagens Nyheter skriver en bra artikel om varför den rekommenderade åldersgränsen nu sänks. Läs den här. (Även GP rapporterar kring detta.)

Som barn får du massor av vaccinationer vilket ingår i vaccinationsprogrammet i Sverige. Däremot är TBE inte något som ingår i detta vaccinationsprogram. Därför måste du själv ta ansvar för dig och för dina barn.  Om du ska vaccinera dig mot TBE måste du senast vaccinera dig en månad innan fästingsäsongen börjar. Detta brukar oftast vara i slutet av april. Kontakta bara din vårdcentral eller en vaccinationsmottagning.  När du vaccinerar dig mot TBE får du en spruta vid tre olika tillfällen med olika lång tid mellan dessa. Redan efter första sprutan har du lite skydd, efter andra sprutan har du ett 90 procentigt skydd och efter alla tre doser har du totalt skydd mot TBE.

Vaccinationen fungerar genom att delar av smittämnet sprutas in i kroppen vilket gör att kroppens immunförsvar förbereder sig för attack mot ämnet. Om du senare skulle bli smittad är ditt immunförsvar förberett och du kommer inte bli sjuk.