Länkar

forskning-centerHär finns länkar till myndigheter, organisationer, universitet, högskolor med mera som vi samarbetar med eller på annat sätt har beröring med verksamheten.

Myndigheter
Socialstyrelsen
IVO
Folkhälsomyndigheten
Vårdanalys

Information inom hälsa och vård
ADHD
Artros
Borrelia
Bältros
Diabetes
Endometrios
Fotsvamp
Frusen skuldra
Gastric Bypass
Hälsporre
Klamydia
Lunginflammation
Prostatacancer

Universitet och högskolor
Karolinska Institutet
Lunds universitet
Chalmers
Malmö Högskola