Forskningsinformation

Forskningsinformation

Bloggen Vetenskapsrådet har som ambition att blogga kring övergripande information om forskning och forskningsresultat. Uppgiften innebär att göra forskningen tillgänglig både för specialisterna och den breda allmänheten. Detta sker bland annat att publicera forskningsnyheter från Sveriges universitet och högskolor samt andra forskningsinstitut. Målet är att öka människors kunskap om och delaktighet i viktiga samhällsfrågor. Informationsuppdraget innebär inte bara att bygga vidare på redan använda informationsvägar och medier. Att i samarbete med universiteten, högskolorna och andra forskningsfinansiärer hitta nya sätt att nå ut och att stimulera till debatt och popularisering av forskning är en prioriterad uppgift.