Källa till kunskap och utveckling

Nationella Vetenskapsrådet (NFR) har ett nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning och forskningsinformation. Det övergripande målet för svensk grundforskning är högt ställt: Sverige ska vara en ledande forskningsnation.

 

Vetenskapsrådets ansvar att utveckla svensk grundforskning så att den uppnår en stark ställning internationellt, kan delas upp i tre delar: forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation. Forskning är grunden för samhällets kunskapsutveckling och basen för en högkvalitativ utbildning. Forskning är också avgörande för att öka välfärden genom ekonomisk, social och kulturell utveckling. Med ett ökat forskarengagemang över gränserna blir Sverige delaktigt i den internationella utvecklingen. Det övergipande syftet med forskningen är att väcka intresse för forskning som källa till kunskap, insikt och utveckling.

  •  bidra till att forskningsresultat ska komma till nytta i arbetsliv och samhälle
  •  stimulera till debatt och diskussion
  •  göra det enklare att hitta och förstå information om forskning.
  •  underlätta för alla som arbetar med forskningsinformation
  •  skapa synergieffekter
  •  initiera samarbete

Comments are closed.